ICF – Avalis liquiditat COVID-19

Préstec amb aval del 100% d’Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres
  • Import: préstecs de l’ICF entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.
  • Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de màxim el 2,35%.
  • Comissions: per part d’Avalis, Comissió d’Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d’obertura, d’estudi ni de cancel·lació anticipada.

Sol·licitud

ATENCIÓ! Aquesta línia ha esgotat els recursos per tramitar-se mitjançant l’ICF. Però, les persones interessades poden contactar amb la seva entitat financera per gestionar el préstec amb aval d’Avalis pel 100% del principal.

 

Més informació.