“Introducció de dades al CRM” ha estat la temàtica que ha centrat  aquesta sessió,  una formació  especifica que permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes per poder donar un bon servei als usuaris

Aquesta setmana ha tingut lloc la última formació trimestral per l’ equip tècnic de GLOBALLEIDA. La “Introducció de dades al CRM” ha estat la temàtica que ha centrat  aquesta sessió,  una formació  especifica que permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes per poder donar un bon servei als usuaris

El procés de Reempresa contempla un alt grau de complexitat i requereix de formació i experiència per poder donar un bon servei als usuaris. Per homogeneïtzar el servei i facilitar la tasca a desenvolupar per part dels tècnics, Reempresa ha modelat el protocol de transmissió i dona suport als tècnics de promoció econòmica del territori que s’han sumat al projecte com a resultat de la signatura de GLOBALLEIDA com a punt d’atenció oficial Reempresa a Lleida, per encarar amb garanties un procés de relleu empresarial.

El protocol ideat per Reempresa es composa de material, eines, assessorament i acompanyament a ambdues parts en tot el procés de transmissió i va des de l’alta dels usuaris al servei fins la formalització de la transmissió a través d’un contracte de compravenda.

El programa Reempresa es planteja com un model d’emprenedoria en el conjunt del territori. Des del 2017 GLOBALLEIDA, com a punt d’atenció oficial d’aquest programa desenvolupa el treball en xarxa amb els Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.

mpanyament a ambdues parts en tot el procés de transmissió i va des de l’alta dels usuaris al servei fins la formalització de la transmissió a través d’un contracte de compravenda.

El programa Reempresa es planteja com un model d’emprenedoria en el conjunt del territori. Des del 2017 GLOBALLEIDA, com a punt d’atenció oficial d’aquest programa desenvolupa el treball en xarxa amb els Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.