El catàleg de formació EmForma 2019 inclou 293 activitats, 83 formadors i 8 àmbits d’especialització: Idea, Persona, Creació, Gestió Empresarial, Finançament, Internacional, Innovació i eines 2.0

A 30 de juny, de les 203 activitats formatives realitzades, 121 corresponen al catàleg EmForma amb 1.588 assistents i 82 corresponen  a propostes del  Programa E2, Escola d’emprenedors amb 2.742 participants

2019-07-05.GLOBALleida ofereix les diferents propostes formatives que inclou el catàleg EmForma  a través de la Xarxa Cei, Ajuntaments,  Consells Comarcals i Centres Educatius.

La formació que ofereix aquest catàleg és molt àmplia i es proposen activitats de diferents disciplines que van des de com donar forma a una idea, despertar l’esperit emprenedor, el procés d’elaboració del pla d’empresa fins a la fase de consolidació de programes de creixement i consolidació empresarial. Un ventall d’accions formatives adreçades a persones que volen crear una empresa, emprenedors, empresaris o persones que volen estar actualitzats en les darreres novetats en gestió empresarial per fomentar l’ocupació i l’autoocupació.

Les propostes formatives del catàleg EmForma 2019 inclou 293 activitats, 83 formadors i 8 àmbits d’especialització: Idea, Persona, Creació, Gestió Empresarial, Finançament, Internacional, Innovació i eines2.0. De les què, en aquest primer semestre s’han impartit 121 accions formatives a les que han assistit  1.588 persones.

També a través del Programa E2, Escola d’Emprenedors oferim formació als alumnes i professors per tal de  fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu i promoure  iniciatives empresarials. En aquest semestre s’han impartit a 36 centres educatius 82 activitats formatives en les que han participat  a 2.700 alumnes i 42 professors.

En resum en aquest primer semestre s’han impartit un total de 203 activitats formatives en les que han participat 4.330 persones del conjunt del territori.

Per tal de posar en valor la formació que s’ofereix en el catàleg “EmForma” GLOBALLEIDA manté un conveni amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida que permet disposar d’una titulació universitària. Els participants que acreditin un mínim de 10 hores de formació en l’àmbit de l’emprenedoria i creixement empresarial, àrees incloses en la programació semestral del catàleg “EmForma”, rebran el títol propi de la Universitat de Lleida d’Especialització en Emprenedoria i Empresa.