Diagnòstic per avaluar la viabilitat del seu negoci

Viver FP Empren Carrer Arnald de Solsona, 6, Lleida

Diagnòstic per avaluar la viabilitat del seu negoci Professor/a: Philippe LAMBERT - Coaching i formador en anàlisi de viabilitat econòmica de projectes empresarials. Experto internacional Inscripcions: cmolinero@paeria.es