Uns premis que es celebren anualment i que formen part del Programa E2 Escola d’Emprenedors, una iniciativa en col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i GLOBALLEIDA.

Un any més després de cloure el termini d’inscripció per participar per participar en l’edició 2018 dels Premis E2, inclosos en el Programa E2, Escola d’Emprenedors, que organitza GLOBALLEIDA en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’enguany, 10 Centres Educatius han presentat 21 projectes de diferents etapes educatives.

El programa “E2, Escola d’Emprenedors” està dissenyat per fomentar l’emprenedoria a tots els centres educatius de la província, en les etapes infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria, amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a l’escola mitjançant accions i activitats adreçades a alumnes i personal docent,  per tal de  fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu i promoure  iniciatives empresarials.

El balanç de les activitats formatives proposades  en el programa E2, Escola d’Emprenedors en el primer semestre de 2018 ha estat de 65 activitats a 21 centres de tota la província amb una participació de 1.756 alumnes i professors.