Lleida Talent Emprenedor

Activitats formatives per alumnes i docents

Aquest programa es va iniciar al curs acadèmic 2014-2015 fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci GLOBALLEIDA. Actualment aquest programa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El programa Lleida Talent Emprenedor  neix amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu, despertar entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure iniciatives empresarials, mitjançant accions i activitats adreçades a l’alumnat i personal docent. S’estructura en una sèrie d’activitats adreçades a alumnat d’infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior) dels centres educatius de la província de Lleida i el seu personal docent, que s’organitzen en quatre blocs principals:

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Xerrades i conferències que tracten aspectes generals del foment de l’emprenedoria amb l’objectiu de despertar l’interès de l’alumnat per aquesta temàtica.

TALLERS TEMÀTICS
Tallers que tracten temes específics en l’àmbit del desenvolupament de les habilitats personals i tècniques, en un format pràctic i directe que fomenta la participació i la col·laboració dins el grup.
ACTIVITATS PER A PERSONAL DOCENT
Accions generals i tallers específics, amb recursos i eines de suport que facilitin al personal docent la transmissió a l’alumnat dels diferents conceptes relacionats amb la iniciativa emprenedora.
ACTIVITATS DE CARÀCTER PARTICIPATIU I LLIURE ACCÉS
Formen part d’aquestes activitats jornades, premis, fires i activitats genèriques de caràcter transversal i participatiu de lliure accés.
La petició dels centres a les activitats proposades estarà limitada a l’oferta existent i es podran realitzar al llarg del curs acadèmic. S’obrirà un termini per realitzar les corresponents sol·licituds que s’atendran per ordre d’arribada.

Documents relacionats:

PREMIS Lleida Talent Emprenedor

Els premis formen part del  programa de foment de l’emprenedoria als centres educatius, un programa que neix fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida amb GLOBALLEIDA, àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor a l’escola mitjançant accions i activitats adreçades a l’alumnat i al personal docent.

Destinataris

Els premis estan adreçats a alumnes i professors per fomentar l’emprenedoria a tots els centres educatius de la província de Lleida, de les etapes d’infantil, primària, secundària obligatòria i post obligatòria, iniciativa amb la qual s’ha aconseguit ordenar l’oferta formativa, per a totes les etapes educatives, oferint activitats a l’alumnat i al seu personal docent.

Presentació de treballs

educació infantil i primària els projectes es poden elaborar globalment com a projecte de centre, o bé, per grups de classe o cicle. I poden presentar descripció de pràctiques o projectes de centre relacionades amb l’emprenedoria o la creació d’empreses, o bé, projectes de grup de classe o cicle que interactuïn amb l’entorn. A educació secundària els projectes es poden elaborar a títol individual o en grups d’un màxim de 5 alumnes, a excepció de l’alumnat de programes pre-professionalitzadors que també podrà fer-ho com a projecte de centre i/o per grups de classe.

En cada cas, hauran de presentar:

  • ESO: treball de síntesi o d’investigació relacionat amb la creació d’una empresa o el desenvolupament d’una empresa o d’un nou producte o servei.
  • Batxillerat: treball de recerca relacionat amb l’emprenedoria i la creació d’empreses.
  • Programes pre-professionalitzadors: treball relacionat amb el desenvolupament d’una empresa o d’un producte o servei
  • Cicles formatius de grau mitjà i superior: pla d’empresa.

Els premis, estructurats en 5 categories, avaluen criteris com la innovació, la recerca, la interacció amb l’entorn, el projecte de centre o la viabilitat del projecte i tenen una dotació total de 5.800€.

D’entre els premiats, 2 projectes de CFGM i 3 de CFGS seran proposats pel Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Lleida i GLOBALLEIDA (Àrea d’Emprenedoria i Empresa) del Patronat de Promoció Econòmica, per participar a la Final Catalana dels premis ‘Millor projecte d’emprenedoria a la FP de Catalunya’.

El programa Lleida Talent Emprenedor va néixer el curs 2014 – 2015 amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu, despertar entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure iniciatives empresarials, mitjançant accions i activitats adreçades a l’alumnat i al personal docent.

 

 

Programa PEP i JEP

 

Programa PEP: Petits Empresaris de Ponent

Organitzat conjuntament per GLOBALLEIDA, l’Àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajuntament de Lleida i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.

És un projecte educatiu adreçat prioritàriament a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària i 1r i 2n d’ESO dels centres educatius que vulguin treballar l’actitud emprenedora.

Els alumnes d’aquests centres educatius  durant el curs escolar han dissenyat petites empreses amb l’objectiu final de vendre els seus productes  i fer-ne  difusió en les paradetes del Mercadet, a la plaça de la Catedral de Lleida. Un projecte amb el que els alumnes han demostrat la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

Així es treballen les competències curriculars d’educació primària i secundària obligatòria que inclouen les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació bàsica com: la comunicativa, lingüística i audiovisual, la artística i cultural el tractament de la informació i competència digital, la matemàtica així com la autonomia i iniciativa personal, social i cultural.

El programa acaba amb un mercadet ubicat davant la Catedral a la ciutat de Lleida, amb l’objectiu de comercialitzar els productes produïts per les empreses creades durant cada curs escolar, resultat del treball pràctic en la creació d’una empresa.

 

 

Programa JEP: Joves Empresaris de Ponent

Es tracta d’un projecte educatiu coordinat per l’Institut Municipal d’Ocupació, que es desenvolupa dins el programa, ‘Lleida Talent Emprenedor’ impulsat conjuntament per GLOBALLEIDA, àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat de Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

És un projecte educatiu que va adreçat a alumnes que estiguin cursant l’ESO, cicles formatius i PQPIs.

Amb l’objectiu que l’alumnat pugui crear i gestionar la seva pròpia mini-empresa. La forma jurídica triada és la societat cooperativa. L’alumnat participarà de forma activa en la seva creació: realitzant uns estatuts, assumint responsabilitats i càrrecs, decidint el sector que volen comercialitzar, dissenyar el logotip i nom de l’empresa i lligant-ho amb els valors i la responsabilitat social.

 

 

 

Dins del programa es desenvolupen dues activitats:

1.- Jornada d’emprenedoria: És una trobada que es realitza al primer trimestre de l’any i l’objectiu és que l’alumnat de les diferents empreses es conegui i presenti la seva empresa, a la resta. És una oportunitat de parlar davant d’un gran públic i de fer els primers contactes de negociacions.

2.- Mercat de cloenda: Els productes es comercialitzaran en el mercat que té lloc, normalment, al mes de maig o juny. Després l’alumnat n’haurà d’analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts de la mateixa manera que qualsevol empresa real, una part dels quals van destinats a finalitats socials.

Alguns dels objectius específics són:

– Proporcionar a l’alumnat els coneixements bàsics per a la creació i gestió d’una empresa mitjançant l’experiència real i pràctica fomentant l’aprenentatge cooperatiu.

– Dotar d’eines i recursos als alumnes que facilitin la seva futura incorporació al món laboral.

– Facilitar l’adquisició i coneixement de totes les competències bàsiques.

– Aprendre a identificar i gestionar la documentació administrativa.

– Conèixer les diferents tècniques i actituds apropiades per al desenvolupament d’una òptima atenció al client,…

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida