PROGRAMA E2, Escola d’Emprenedors

Activitats formatives per alumnes i docents

Aquest programa es va iniciar al curs acadèmic 2014-2015 fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci GLOBALLEIDA. El programa E2, Escola d’Emprenedors neix amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu, despertar entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure iniciatives empresarials, mitjançant accions i activitats adreçades a l’alumnat i personal docent. S’estructura en una sèrie d’activitats adreçades a alumnat d’infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior) dels centres educatius de la província de Lleida i el seu personal docent, que s’organitzen en quatre blocs principals:

SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ
Xerrades i conferències que tracten aspectes generals del foment de l’emprenedoria amb l’objectiu de despertar l’interès de l’alumnat per aquesta temàtica.
TALLERS TEMÀTICS
Tallers que tracten temes específics en l’àmbit del desenvolupament de les habilitats personals i tècniques, en un format pràctic i directe que fomenta la participació i la col·laboració dins el grup.
ACTIVITATS PER A PERSONAL DOCENT
Accions generals i tallers específics, amb recursos i eines de suport que facilitin al personal docent la transmissió a l’alumnat dels diferents conceptes relacionats amb la iniciativa emprenedora.
ACTIVITATS DE CARÀCTER PARTICIPATIU I LLIURE ACCÉS
Formen part d’aquestes activitats jornades, premis, fires i activitats genèriques de caràcter transversal i participatiu de lliure accés.
La petició dels centres a les activitats proposades estarà limitada a l’oferta existent i es podran realitzar al llarg del curs acadèmic. S’obrirà un termini per realitzar les corresponents sol·licituds que s’atendran per ordre d’arribada.

Documents relacionats:

PREMIS E2, Escola d’Emprenedors

Anualment, dins del Programa E2 Escola d’Emprenedors, GLOBALLEIDA en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es convoquen els Premis E2, Escola d’Emprenedors, en el marc del programa “Catalunya, Escola d’Emprenedors” de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’incentivar la presentació d’idees i pràctiques emprenedores que ajudin a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat que cursa estudis d’educació infantil i primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior a les Terres de Lleida.

Destinataris

Tots els centres de les Terres de Lleida i el seu alumnat que, durant el curs acadèmic vigent, desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses.

Presentació de treballs

A educació infantil i primària els projectes es poden elaborar globalment com a projecte de centre, o bé, per grups de classe o cicle. I poden presentar descripció de pràctiques o projectes de centre relacionades amb l’emprenedoria o la creació d’empreses, o bé, projectes de grup de classe o cicle que interactuïn amb l’entorn. A educació secundària els projectes es poden elaborar a títol individual o en grups d’un màxim de 5 alumnes, i en cada cas, hauran de presentar:

  • ESO: treball de síntesi o d’investigació relacionat amb la creació d’una empresa o el desenvolupament d’un nou producte o servei.
  • Batxillerat: treball de recerca relacionat amb l’emprenedoria i la creació d’empreses.
  • Cicles formatius de grau mitjà i superior: pla d’empresa.

Documentació relacionada:

ERASMUS +

¿Que és ERASMUS + KA2?

Erasmus+ vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, oferint als alumnes, als professors i al personal que imparteix ensenyaments de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. A més, ajudarà a les institucions de Formació Professional a crear Associacions Estratègiques amb altres organitzacions i empreses i a establir així relacions sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats d’ocupació i les habilitats personals i, d’aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l’economia europea.

Projecte EROVET

L’Escola del treball de Lleida i sis entitats més de set països, sota la coordinació de GLOBALLEIDA, desenvoluparan el projecte EROVET: Fostering youth employability  through an European research group on VET que té l’objectiu de Crear una plataforma internacional de coneixement per compartir bones pràctiques, crear i implementar accions innovadores, que ajudin a connectar la FP i l’empresa a millorar competències professionals i a fomentar l’emprenedoria.

MERCADET ESCOLA D’EMPRENEDORS

El MERCADET ESCOLA D’EMPRENEDORS és una iniciativa organitzada conjuntament entre el consorci GLOBALLEIDA i l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de l’Ajuntament de Lleida per promoure l’esperit emprenedor entre l’alumnat de primària i secundària. En l’edició del 2017, més de 140 alumnes de primària, ESO, PFI i Formació professional han comercialitzat els productes produïts per les empreses creades durant el curs escolar 2016-2017. Els centres lleidatans que hi han participat són:
E

Escola d’Alfés

E

Escola El Segrià

E

Escola Riu Segre

E

Col·legi FEDAC-

E

IES Alfons Costafreda

E

IES Castell dels Templers

E

IES Antoni Torroja

E

CEIP Maristes Montserrat – Calidoscopi

E

IMO Institut Municipal d’Ocupació

Aquests centres educatius participen en el programa EJE- Empresa Joven Europea i PEP-Petits Empresaris de Ponent. Els alumnes dels centres educatius durant aquest curs escolar dissenyen petites empreses amb l’objectiu final de vendre els seus productes i fer-ne difusió en una desena de paradetes en el Mercadet organitzat a la plaça de la Catedral de Lleida. Els productes que es comercialitzen són principalment productes agroalimentaris i artesans com bijuteria, plantes i manualitats. El professorat dels centres manifesta la il·lusió de que aquest projecte s’ampliï i arreli entre la resta de centres educatius, un projecte amb el que es treballen amb molt èxit les competències curriculars d’educació primària i secundària obligatòria que inclouen les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació bàsica com: la comunicativa, lingüística i audiovisual, la artística i cultural el tractament de la informació i competència digital, la matemàtica així com la autonomia i iniciativa personal, social i cultural. Un projecte amb el que els alumnes demostren la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida