ASSESSORAMENT FINANCER

GLOBALLEIDA realitza accions concretes d’assessorament financer, com les rondes o workshops i els programes especialitzats per a pimes. A més, impulsa la inversió privada al territori amb el Servei d’atracció de projectes.

Disposem d’un servei de suport financer que permet als emprenedors i les empreses tenir un millor accés al finançament públic i privat disponible al mercat.

El servei ofereix

  1. Orientació personalitzada a emprenedorsi empreses.
  2. Acompanyament financer a les empreses de la Xarxa de centres d’empreses innovadores.

Accions previstes

E

Trobades d'inversors i emprenedors per crear xarxa

 

E

Formació especialitzada investment readiness

 

E

Incentivar i preparar la presentació de projectes lleidatans a fòrums d'inversió

 

E

Organitzar fòrums d'inversió a Lleida

 

E

Creació de producte propi: fons d'inversió adreçat a empreses lleidatanes

 

E

Recerca de capital per potenciar el fons propi de GLOBALLEIDA

 

E

Fomentar i donar suport a empreses per entrar en el MAB (mercat alternatiu bursàtil)

 

Vols mes informació?

Envia’ns els teus dubtes mitjançant el següent formulari:

4 + 3 =

RONDES DE FINANÇAMENT

A qui s’adreça?

Empreses i emprenedors de Lleida que tenen un projecte d’inversió definit i cerquen entrevistar-se amb entitats de finançament.

Quin objectiu té?

E

Fer pedagogia de nous vehicles i alternatives de finançament.

 

E

Posar en contacte empreses i entitats de finançament que no tenen seu a Lleida.

 

E

Permetre a l’empresari conèixer en detall el vehicle financer que més s’adapta al seu projecte empresarial per tal de tenir més opcions d’aconseguir finançament.

 

Fites aconseguides

Des de l’any 2013 s’han organitzat 19 trobades financeres, on normalment participen un parell d’entitats de finançament en cada trobada. El nombre d’empreses que han participat en aquests esdeveniments ha estat de 292 empreses, s’han fet 191 entrevistes i s’ha negociat un volum total de 25.719.141€.

 

 

Total Workshops 2019

Nombre total:                                         2

Empreses participants:                         52

Entitats de finançament:                     4 (ICO, ICF, ENISA i CDTI)

Entrevistes:                                            20

Import total  negociat:                        3.698.000€

SERVEIS D’ATRACCIÓ DE PROJECTES I SOCIETAT D’INVERSIÓ

Servei d’Atracció de Projectes

El servei d’atracció de projectes de GLOBALLEIDA recull iniciatives empresarials del territori amb necessitats de finançament.

GLOBALLEIDA realitza un primer filtre dels projectes rebuts, d’acord amb la informació inclosa en el formulari de recepció de projectes i si s’escau mitjançant entrevista personal amb els responsables del projecte.

Aquells projectes considerats viables es dirigiran a la societat d’inversions GLOBALLEIDA Inversions, S.A., A més se’ls informarà d’altres xarxes de BA on el  seu projecte pot encaixar per tal que puguin ser avaluats i visibles per altres inversors.

Seguint la tendència del mercat s’optarà per empreses en fase  de creixement comercial, que hagin testat el seu producte al mercat i tinguin una primera facturació, i per tant preferiblement projectes empresarials amb les següents característiques generals :

E

Start Up en fase de creixement

 

E

Multisectorials

 

E

Innovadors i/o amb alt contingut tecnològic

 

E

Model escalable i alta rendibilitat

 

E

Vinculats al territori de Lleida

 

Si creus que el teu projecte empresarial encaixa en aquest perfil i desitges obtenir recursos, envia’ns el teu projecte mitjançant aquest formulari.

Societat d’inversió : Globalleida inversions S.A

A qui s’adreça?

Startups de Lleida (empresa de recent creació, innovadora i amb un alt grau d’escalabilitat) o amb importants sinèrgies empresarial a Lleida, que necessiten inversió privada per escometre noves fites de creixement.

Quin objectiu té?

La Societat d’inversió proporciona finançament temporal privat, en tiquets de 50.000€, a canvi de capital de l’empresa.

La funció de GLOBALLEIDA és aportar deal flow a la societat inversora. Gràcies al nostre posicionament en l’emprenedoria de Lleida filtrem aquells projectes que són invertibles i els presentem al gerent de la societat i posteriorment al Comitè d’inversions.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol aclariment per correu electrònic a jmbarrufet@globalleida.org .

CONVENIS

GLOBALLEIDA és promotor financer de ICO, ICF, Microbank, Banc Sabadell i Arboribus. Els convenis comporten la difusió dels seus productes i operativa, la realització de l’informe de viabilitat del projecte empresarial (cas de Microbank) i, en el cas que l’empresa vulgui, el seguiment de les propostes presentades a l’entitat financera.

 

 

 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida