Permís retribuït recuperable

àmbit laboral Permís retribuït recuperable a partir del 30 de març per a les persones treballadores per compte aliena El Govern espanyol ha aprovat un permís retribuït recuperable, regulat pel Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de...