DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

GLOBALLEIDA, marca integrada en el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, un nou instrument al servei de la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran que respon a les noves necessitats accelerades per la Covid-19 que demanen cobrir l’empresariat i l’emprenedoria lleidatana.

Entre les atribucions que te el nou ens, hi figuren la de potenciar programes propis, la formació als tècnics del món local en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, així com la creació d’un Consell Consultiu amb representants de tots els sectors econòmics i una oficina de captació d’inversions  amb representació del G6.

Missió

Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

Visió

Esdevenir el referent a la demarcació de Lleida en l’àmbit del foment de l’emprenedoria i de l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials,i la projecció exterior del territori per tal de contribuir al seu desenvolupament econòmic, empresarial i territorial.

Valors

E

Cooperació

La col·laboració entre institucions permet aprofitar tots els recursos disponibles al territori de Lleida així com establir aliances públicoprivades.
E

Coordinació

La coordinació i integració dels recursos permet oferir un ampli ventall de serveis, tendir a l’autofinançament i a la suficiència de les diferent àrees operatives.
E

Eficiència

L’orientació a resultats de GLOBALLEIDA suposa sistemes d’avaluació i millora contínua amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis i la generació de valor.
E

Desenvolupament del talent

La formació contínua, el treball en equip i la transversalitat són factors clau per al lideratge, desenvolupament i gestió de projectes amb garantia d’èxit i excel·lència.
E

Visibilitat

La integració de recursos econòmics i humans permet orientar-se a projectes tractors d’alt impacte que donen gran visibilitat i projecció exterior al territori.
E

Territorialitat

És un compromís de GLOBALLEIDA mantenir una presència significativa en tot el territori lleidatà i contribuir al seu desenvolupament.

DOCUMENTACIÓ

En aquest apartat es publiquen documents vinculats a l’entitat en l’àmbit administratiu, organitzatiu i els referents a la activitat que es realitza.

 

Anunci publicació dissolució GLOBALleida

Edicte dissolució GLOBALleida

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida