CONTACTA AMB NOSALTRES

15 + 12 =

*En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran incorporades en el fitxer automatitzat de caràcter personal propietat de GLOBALLEIDA amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud. Per la present, vostè n’autoritza expressament la utilització per a les comunicacions que fem, a través de qualsevol mitjà, incloses les que es facin via correu electrònic, amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitzem i/o a les quals donem suport a través d’altres entitats. Així mateix, queda igualment informat que les dades poden ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de GLOBALLEIDA amb finalitats promocionals o informatives d’activitats o serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat. Si ho desitja, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se a GLOBALLEIDA, amb domicili a l’Av. Tortosa, 2 i codi postal 25005 de Lleida o bé, enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: dpd@diputaciolleida.cat, indicant a la línia “assumpte” el dret que desitgi exercir. Per a més informació: Política de Privacitat

   HORARI D'ATENCIÓ
   De dilluns a divendres:
   Matí:  de 8:00 a 15:00 h

   CONTACTA AMB NOSALTRES
   Tel. 973 725 522
   Rambla Ferran 21 9a planta
   25007 Lleida
    

    

   HORARI D'ATENCIÓ
   De dilluns a divendres:
   Matí:  de 8:00 a 15:00 h

    

   CONTACTA AMB NOSALTRES
   Rambla Ferran 21 9a planta
   25007 Lleida