El Col·legi d’Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya el PROGRAMA CONSOLIDA’T de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn.

Aquest programa, subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, té  per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial adreçades a treballadors autònoms per afavorir la consolidació dels seus negocis

Aquest programa està adreçat a persones treballadores autònomes que porten més de 6 mesos d’ activitat en el seu negoci, els treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE), autònoms societaris integrats en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada sempre que no tinguin més de 4 persones contractades ni una facturació superior a 500.000€ i a persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom.

Cada persona treballadora autònoma participarà de 6 sessions d’assessorament personalitzat per part d’un economista expert i vàries sessions de formació en temes diversos, entre altres els següents: anàlisi del compte de resultats i tresoreria, elaboració de pressupostos i gestió econòmica, la gestió comercial i l’atenció al client, estratègies de comunicació, la gestió eficaç del temps, creixement personal, el circuït documental i administratiu de l’activitat, networking, etc