GLOBALLEIDA i la FECOM han signat  un conveni d’adhesió.  D’aquesta manera, la FECOM  passa a formar part del Consell Assessor de GLOBALLEIDA, l’òrgan de participació i assessorament que dóna cabuda a les entitats interessades a formar-ne part.

 

Aquest matí el conseller delegat de GLOBALLEIDA, Oriol Oró, i la presidenta de FECOM, Mª Rosa Eritja, han signat un conveni d’adhesió l’objecte del qual,  és la promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’ àmbit de la demarcació de Lleida.

D’aquesta manera, FECOM (Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida), es compromet a col·laborar amb GLOBALLEIDA en l’organització, coordinació i execució  d’aquelles activitats que permetin assolir els objectius que li són propis, posant al seu abast els mitjans tècnics i humans necessaris així com   a difondre els serveis d’atenció  a l’emprenedor i a l’empresa, en especial els serveis d’assessorament financer que ofereix GLOBALLEIDA.

Per altre banda, GLOBALLEIDA es compromet a aportar el suport tècnic necessari per al disseny, execució i seguiment dels projectes proposats per la FECOM, que tinguin com a objectiu la promoció econòmica i el desenvolupament econòmic, empresarial i territorial de les Terres de Lleida.

Aquest conveni tindrà  una vigència indefinida i les línies estratègiques de col·laboració s’aniran establint a mesura que es vagin assentant les estratègies de treball i objectius conjunts.

En aquest sentit, GLOBALLEIDA, també té signats convenis d’adhesió amb el FORUM empresa i Cercle d’Economia.