PROGRAMA T’ACOMPANYEM DE CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL PER AUTÒNOMS I MICROPIMES 2018

Què és?

T’ACOMPANYEM és un programa per donar suport a persones autònomes i micropimes per afavorir la consolidació dels vostres projectes empresarials.
Els objectius són:

E
Proporcionar les eines necessàries per tal de dur a terme una reflexió estratègica i identificar els factors claus d’èxit de la vostra empresa.
E
Ajudar a identificar els reptes als que us enfronteu i definir objectius clars a aconseguir.
E
Estructurar i desenvolupar un pla d’acció personalitzat a cada empresa i contrastat amb mentors experts.
E
Orientar a aquells projectes que tingueu o vulgueu tenir impacte social.

A qui s’adreça?

Autònoms i petites empreses de qualsevol sector que, preferentment, porteu menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat i vulgueu dur a terme un procés de reflexió estratègica del vostre model de negoci.
També hi podeu participar els projectes provinents de l’emprenedoria social, entesa com a iniciatives que a través d’una activitat econòmica resoleu necessitats socials i/o ambientals.
A més, els projectes d’emprenedoria social haureu de complir els següents requisits:

  • Iniciatives promogudes per joves entre 16 i 35 anys, ampliables fins als 40 anys per a iniciatives del sector agroalimentari o agroturístic, o bé,
  • Iniciatives que genereu ocupació per a joves entre 16 i 35 anys o que atengueu alguna necessitat específica del col·lectiu jove.
Pel programa T’Acompanyem Social comptem amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
El programa seleccionarà un màxim de 15 empreses per a treballar durant 8 mesos.

Metodologia

Vols comunicar millor?

Vols vendre més?

Vols créixer com a empresa?

S’utilitzarà una metodologia àgil i flexible centrada en la millora del resultat i la viabilitat del projecte que permet adaptar el programa a la situació i demanda de cada empresa, a través de formadors i consultors experts, que consistirà en:

FASE I: ANÀLISI INDIVIDUAL I MODEL DE NEGOCI

E
Tutories individuals (2 hores): Diagnòstic de la situació de l’empresa i detecció de necessitats.
E
Formació grupal. No hi ha negoci sense model de negoci (8 hores).
En aquestes formacions grupals posarem a prova el teu model de negoci: analitzarem la persona emprenedora i què la fa única, la proposta de valor, el client, la solució, els costos i els ingressos.

FASE II: FACTORS CLAU D’ÈXIT I FORMACIÓ GRUPAL ESPECÍFICA

E
Tutories individuals (3 hores): Identificar els factors clau d’èxit.
E
Formació grupal. (2 hores) específica en funció de les necessitats manifestades pels participants com podria ser màrqueting i comercialització, estratègia empresarial amb impacte social, presència on-line, etc.

FASE III: PLA D’ACCIÓ

E
Tutories individuals (1 hora): Definir un pla d’acció.
 

10 hores de formació grupal

amb un format dinàmic que fomenta el networking i l’intercanvi de coneixement i experiències.
P
 

6 hores de consultoria

segons necessitats detectades en cada cas.

CALENDARI D’ACTIVITATS

El programa s’iniciarà al mes de maig de 2018 i les sessions es desenvoluparan fins al mes de desembre de 2018.

 

PER QUÈ T’INTERESSA PARTICIPAR-HI?

E
Enfocament pràctic.
E
Donarà resposta als reptes als que us enfronteu cadascuna de les empreses per consolidar-vos i créixer.
E
Farà de palanca per fer un salt en el mercat.
E
Equip de formadors i consultors experimentat.
E
Possibilitat d’estudiar les oportunitats de donar un gir social al teu negoci.
E
Podreu gaudir de la resta de serveis de GLOBALLEIDA per afavorir el networking i la generació de sinèrgies.

DOCUMENTS RELACIONATS

Posa’t en contacte amb nosaltres amb una trucada de telèfon al 973 725 522 o emplenant aquest formulari.

15 + 13 =

PROGRAMA GR PIME

Què és?

És un programa de suport intensiu al costat de l’empresa perquè per aconseguir que el negoci creixi de manera sostinguda és necessari crear un pla previ basat en models de gestió contrastadament eficients i implementar-lo professionalment.
El programa GR Pime ajuda a l’empresa professionalitzar algunes àrees funcionals i a focalitzar-ne els objectius, amb la intenció de bastir un procés de creixement sostingut a través de la innovació o la internacionalització.
Es tracta d’un programa que endinsa a l’empresa en un camí de gran recorregut. Un camí estratègicament senyalitzat per experts que ja hi han passat abans, que ja saben els obstacles que es presentaran i per això sabran orientar-te i guiar-te, per a que assoleixis les teves fites una darrere l’altra, sense entrebancs i pel camí més fàcil.
El programa GR Pime interessa a les empreses que tot i tenir un bon producte o unes bones capacitats operatives, no fan un salt qualitatiu.

A qui s’adreça?

El programa GR Pime s’adreça a petites i mitjanes empreses que compleixen els següents requisits:

E
Faci més de 5 anys de la seva constitució.
E
Facturi un mínim de 500.000€ en el darrer exercici tancat.
E
Amb un equip directiu compromès en l’execució del projecte.
E
Amb disponibilitat de recursos humans i econòmics.

Metodologia

El GR Pime es du a terme a través de diferents sessions individuals, de sessions col·lectives i d’hores de treball amb el suport d’assessors.
Té una durada de sis mesos, durant els quals es reflexionarà sobre el model de negoci, s’incidirà en les àrees de millora, s’identificaran les oportunitats existents al mercat i es marcaran les fites a assolir.

T’interessa aquest programa?

Posa’t en contacte amb nosaltres amb una trucada de telèfon al 973 725 522 o emplenant aquest formulari.

7 + 5 =

LLEIDA STARTUP

Què és?

És un programa pensat per a empreses en fase inicial, que ha de permetre reforçar el model de negoci, incrementar el nombre de clients, augmentar la facturació i aconseguir un posicionament de marca. El Pla proporciona acompanyament expert per posar les bases d’un creixement sòlid i sostenible.

L’objectiu és reduir el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement que acceleri les primeres vendes.

A qui s’adreça?

El programa s’adreça a startups i/o PIME innovadores:

  • Empreses que tinguin menys de 5 anys de vida.
  • Empreses amb un component innovador (ja sigui al seu model de negoci, producte, servei,…) amb potencial de creixement elevat.
  • Empreses que tinguin un equip promotor compromès i com a mínim, una persona dedicada a temps complet al projecte.
  • Empreses amb establiment operatiu a la província de Lleida.

A més es tindrà en compte:

  1. Empreses que tinguin necessitat de suport en alguna àrea específica.
  2. Empreses que coneguin el sector al qual es volen dirigir i tinguin detectada una necessitat de mercat que volen cobrir amb el seu projecte.

* El programa no s’adreça a empresaris individuals.

Metodologia

El programa es basa en dues fases:

E
La primera fase consistirà en una formació de 30 hores de durada a l’equip promotor, amb temàtiques com: Equip, estratègia de venda, màrqueting, finançament i internacionalització.
E
La segona fase consistirà en proporcionar un acompanyament expert amb un tutor/mentor, per posar les bases d’un creixement sòlid i sostenible a l’empresa, seran sessions individuals amb una durada total de 40h per empresa.

Durada

El programa tindrà una durada aproximada de 8 mesos.

Vols participar-hi?

Posa’t en contacte amb nosaltres amb una trucada de telèfon al 973 725 522 o emplenant aquest formulari.

10 + 15 =

Inscripcions

La participació en el programa és gratuïta.

Podeu fer les inscripcions enviant el formulari adjunt a l’adreça lmor@globalleida.org fins el dia 16 de febrer de 2018.

Una vegada recollides totes les sol·licituds, GLOBALLEIDA comunicarà a les empreses seleccionades si heu estat admeses en el programa atenent únicament a criteris tècnics.

 

És un programa cofinançat per Acció de la Generalitat de Catalunya.

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida