Lleida amb una producció de 30,6M Kg de raïm, embotella 7.9 Milions d’ampolles i factura 72,2M€

El 28% de la producció del vi de Lleida es situa en el sector Premium i top del mercat i el preu del vi embotellat  està entre els 7 i 30€ per ampolla

Apostar per  la revalorització del posicionament dels vins en el mercat és una de les principals conclusions d’aquest estudi.

Avui hem presentat les conclusions del projecte de l’estudi de reforç de la competitivitat del sector vitivinícola lleidatà, que es va iniciar al mes de Juliol impulsat per GLOBALLEIDA i cofinançat per el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), i amb la implicació de  tot el sector vitivinícola de la província de Lleida, que a dia d’avui lideren projectes en aquest sector, des de la DO Costers del Segre, fins al INNOVI (Cluster del Vi i el Cava de Catalunya) passant per la Ruta del Vi de Lleida.

Al llarg de tot el projecte i fruit de l’anàlisi estratègic realitzat així com de la interacció amb les empreses duta a terme (entrevistes, presentacions públiques, grups de treball, etc.), ens ha permès definir i proposar un pla d’actuacions estratègiques i innovadores de millora competitiva i de revalorització dels vins en el mercat.

Des de l’inici del projecte s’ha buscat no només identificar actuacions d’interès per al sector sinó també sumar a totes les institucions que endeguen projectes que puguin ser d’interès per a les empreses i mirar de coordinar i estructurar els projectes de manera conjunta.

La cadena de valor dels sector del vi a Lleida està aixoplugat per diferents institucions i entitats, com la Generalitat de Catalunya, Departament d’agricultura, Diputació de Lleida, Ajuntaments, Consells Comarcals i entitats com DO Costers del Segre o GLOBALLEIDA o Centres  Tecnològics i Recerca com l’INCAVI, IRTA així com Universitats i Escoles de Formació.

A Lleida anualment s’embotellen un total de 7.9 Milions d’ampolles i  5.5 Milions són de la D.O  Costers del Segre, que aglutina a 38 cellers  i una superfície productora de vinya de 4.000 hectàrees.

Dels 30,6M Kg total de la producció de raïm a Lleida, el 28,1% es destina a  la producció de vi i el 71,9 a la producció de cava.

El 2% de la producció de raïm que representen 0.7M Kg, es ven directament sense transformar, el 70% amb 21M Kg es destina a la elaboració d’un vi primari que després es ven a altres productors i el 28% es destina a  la producció de marca pròpia.

Les línies d’actuació a seguir com a resultat de l’estudi de reforç de la competitivitat del sector vitivinícola  de la província, s’ha estructurat en 5 parts clau:

Segons els objectius que es persegueixen aconseguir, la millora de l’ecosistema turístic, l’increment del consum intern (dins de la província de Lleida), la creació i comunicació d’un relat conjunt del sector vitivinícola; l’increment de la presència a Barcelona i l’impuls d’accions comercials conjuntes amb les que es pot garantir la  Revalorització del posicionament dels vins lleidatans. Unes conclusions amb les que el sector està d’acord en que poden ser claus  per garantir la continuïtat i futur d’aquest sector.

Un sector que agrupa prop de 50 empreses, molt heterogènies entre si a nivell de producte, amb una facturació de més de 70M€ i que ha crescut moderadament en facturació en els últims 5 anys.