A través de la Plataforma virtual d’Ocupació s’han gestionat 930 ofertes de treball, 2.174 persones han participat en les activitats formatives del catàleg EmForma i en el programa E2, Escola d’Emprenedors han participat 20 centres educatius i 1486 alumnes i professors.

Tirar endavant el Clúster d’Esports Aventura o  l’estudi de la competitivitat del sector vitivinícola a la província de Lleida són alguns dels projectes del 2017

L’oferta permanent de serveis en diferents activitats i programes dins les àrees d’Emprenedoria i empresa, dinamització de la Xarxa Cei, Projectes estratègics i territorials, Finançament, Formació i Talent i ocupació  ha permès que durant el 2016 el consorci GLOBALLEIDA hagi donat servei a 5.602 persones  i 306 empreses,  unes xifres que demostren que el model de gestió utilitzat per a la dinamització de l’economia  lleidatana funciona. 

GLOBALLEIDA centra la seva activitat en impulsar la creació i la competitivitat de les empreses i en el foment de l’ocupació, a través de accions i programes en quatre àmbits: Emprenedoria i empresa, Dinamització de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores, Projectes estratègics i territorials, Finançament, Formació  i Talent i ocupació.

Del balanç per tancar l’any, podem destacar  l’activitat dedicada a la creació i la competitivitat de les empreses, a través d’accions i programes amb els quals s’han fet 710 assessoraments, 3,5 al dia  amb un resultat de 80 empreses creades al territori i 190 llocs nous de treball, el que suposa la creació de 1,9 empreses per setmana. El 12,3% dels assessoraments acaba en la creació d’una nova empresa, el 20% d’aquestes s’instal·len en un centre empresarial de la Xarxa Cei i creen 2,4   treballadors per empresa.

GLOBALLEIDA, ha centrat gran part de la seva activitat  en el creixement empresarial, amb la posada en marxa de programes específics de creixement empresarial pel suport al desenvolupament del territori amb als que ha donat suport a  50 Pimes, Autònoms i StartUps.

En l’àrea de finançament, GLOBALLEIDA, com a promotor financer i dinamitzador de l’emprenedoria i l’empresa, amb l’objectiu d’apropar al teixit empresarial de les terres de Lleida, recursos per a endegar i consolidar els seus projectes, reuneix periòdicament a analistes de les principals fonts de finançament públic(productes ICF i ICO) i privat (Crowdfunding i Business Angels per a Start-up i empreses innovadores), per ajudar-los a  trobar la línia de finançament més adient. Des de 2013 més de 200 empreses han assistit a les rondes de finançament i han sol·licitat recursos per valor de més de 20M€.

GLOBALLEIDA com a canalitzador de projectes cap a la Societat d’inversió Globalleida Inversions S.A, han presentat 25 projectes i 7 han aconseguit finançament per un valor total de 235.000 €.

Per altra banda, també hem treballat l’àrea de Talent i Ocupació, amb la Plataforma virtual d’Ocupació, un sistema d’informació comú que integra els serveis d’ocupació de les entitats locals i permet la gestió d’informació comuna de les entitats participants.

Amb les 13 entitats que actualment tenen accés amb la Plataforma virtual d’Ocupació, sistema d’informació comú que integra els serveis d’ocupació de les entitats locals i permet la gestió d’informació comuna de les entitats participants, s’han gestionat 930 ofertes de treball de les que, més del 30% ja estan cobertes i  la resta en procés de selecció, el que suposa la incorporació al món laboral de 279 persones.

A través del catàleg de formació EmForma s’ofereixen més de 250 activitats, 60 formadors i 8 àmbits d’especialització: Idea, Persona, Creació, Gestió Empresarial, Finançament, Internacional, Innovació i eines2.0. L’activitat formativa durant aquest any ha estat molt intensa a tot el territori, amb 197 accions i 2174 assistents, el que representa  5 activitats per setmana i amb una mitja de 12 assistents per activitat.

Com a novetat des de el segon semestre de 2016 s’ofereix a totes aquelles persones que compleixin els requisits estipulats (un mínim de 10h de formació) la possibilitat d’obtenir un títol propi de la UdL d’Especialització en Emprenedoria i Empresa.

Per tal de dinamitzar i promocionar les empreses de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores de Lleida, GLOBALLEIDA, ha seguit apostant un any més per posar al seu abast l’oportunitat de participar en les principals Fires de Lleida, com Sant Miquel, La Fira F&T o la d’Ocupació de la UdL. Actualment la Xarxa Cei compta amb 18 centres empresarials a les principals capitals de comarca amb una ocupació mitja de més de 66,5%. Amb un total de 37 noves empreses incorporades en aquest 2016, el que representa  un 31,8%.

En l’àmbit del foment  de l’esperit emprenedor seguim desenvolupant  el programa E2, Escola d’Emprenedors, conjuntament amb la delegació del Departament d’Ensenyament a Lleida, en el que han participat 1.460 alumnes i 26 professors de 20 centres que han sol·licitat 49 activitats.

Durant el 2017, seguirem treballant tots els projectes iniciats i de continuïtat, per tal d’aconseguir millorar i augmentar la creació, el creixement i la consolidació empresarial a més de facilitar l’accés laboral i contribuir així, a reduir l’atur al nostre territori.

Alguns dels nous projectes serà tirar endavant, l’estudi del Clúster d’Esports Aventura, l’estudi de la Iniciativa de reforç de la competitivitat del sector vitivinícola a la província de Lleida, l’Assistència tècnica per a la posada en marxa i execució del pla de treball del Clúster de l’Oli, i el programa de Reempresa entre d’altres.