La formació especifica d’aquest programa permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes en el procés de negociació i la transferència del know-how per encarar el procés d’adquisició o venda de l’empresa

Els mecanismes per millorar la captació i gestió dels cedents, la importància de saber on estan i com es poden anar a buscar a aquests cedents o, la necessitat de fer el Pla de Cessió i la proposta de venda per garantir més oportunitats de venda del negoci han estat els eixos de la jornada formativa organitzada aquest matí per GLOBALLEIDA.

GLOBALLEIDA garanteix la formació dels tècnics de promoció econòmica del territori amb l’objectiu consolidar el programa de Reempresa a la província de Lleida com un model d’emprenedoria i de creixement empresarial que incideix en la continuïtat de les empreses.

Com a punt d’atenció oficial d’aquest programa GLOBALLEIDA, desenvolupa el treball en xarxa amb els diferents Consells Comarcals de la província amb l’objectiu de treballar conjuntament per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat.

L’objectiu del programa és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació al territori.

La formació especifica d’aquest programa permet dotar als tècnics de més eines i mecanismes en el procés de negociació i la transferència del know-how per encarar el procés d’adquisició o venda de l’empresa.