Amb l’objectiu de potenciar les capacitats dels participants per desenvolupar  projectes empresarials que generin nous llocs de treball.

Per segona vegada es repeteix el Taller per elaborar un Pla d’Empresa. Des de GLOBALLEIDA, s’ofereix formació relacionada en àrees de la promoció econòmica, dirigides a joves que es trobin en fase de formació, persones que estiguin definint el seu itinerari d’inserció laboral o persones que havent-se plantejat la possibilitat de l’autoocupació, tinguin dubtes sobre la validesa de la seva idea empresarial.

El Taller per elaborar un Pla d’Empresa, a càrrec de Salvador Pifarrer, tècnic de GLOBALLEIDA, està dividit en tres sessions amb un total de 9 hores teòriques, que es complementa amb un assessorament individualitzat pe a cada alumne per tal de tutelar l’elaboració dels seus plans de negoci, assegurant així una optima estratègia empresarial que garanteixi el seu futur.

Els temes que aborden les sessions són: 1.- Idea, Emprenedor i Entorn 2.- Estructura Empresarial i 3.- Estructura Financera.

Amb aquest tipus de formació  es vol dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les tècniques bàsiques  per desenvolupar projectes empresarials innovadors amb garanties d’èxit que generin ocupació.

Lleida, 17 de juny de 2015