El Govern de la Generalitat ha aprovat el conveni que regula el fons associat a la línia de finançament ICF Crèdit COVID-19 dotada amb 700 milions d’euros.

La línia permetrà l’Institut Català de Finances (ICF) atorgar directament préstecs per facilitar la liquiditat dels autònoms i les empreses catalanes afectats per la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Condicions financeres

  • Import: d’1M€ i fins a 2,5M€.
  • Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta d’empreses.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%.
  • Comissions: sense comissions.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Sol·licitud: Sol·licitud ICF Crèdit – COVID-19.

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, li enviaran un correu amb les indicacions a seguir.

Aquesta línia restarà oberta fins el 31/12/2020

 

Més informació.