Fins al 3 de juliol de 2020, els Centres Educatius podran presentar sol·licituds als premis inclosos en el programa E2 Escola d’Emprenedors, una iniciativa en col·laboració entre el Departament d’Educació i GLOBALLEIDA.

El programa “E2, Escola d’Emprenedors” està dissenyat per fomentar l’emprenedoria a tots els centres educatius de la província, mitjançant accions i activitats adreçades a alumnat i personal docent, per tal de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu i promoure iniciatives empresarials, en les etapes infantil, primària, secundària obligatòria i post-obligatòria, i des de l’any passat també s’inclouen els estudis pre-professionalitzadors que inclouen, entre altres, Programes de Formació i Inserció (PFI), Plans d’iniciació professional (PIP), Plans de transició al treball (PTT), Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), Programa Noves Oportunitats, Itineraris Formatius Específics (IFE) i Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Els premis E2 estan inclosos en el programa E2, Escola d’Emprenedors que organitza GLOBALLEIDA en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El termini per presentar sol·licituds als Premis E2 Escola d’Emprenedors estarà obert fins al 3 de juliol de 2020. I les bases dels premis i la sol·licitud de participació es troben en l’adreça web https://www.globalleida.org/emprenedoria/foment-esperit-emprenedor/

Per altre banda, destacar que el balanç de resultats entre 2014-2019 del programa E2, Escola d’Emprenedors, que inclou els Premis E2 són molt satisfactoris. Amb una participació de 12.535 alumnes i professors de diferents centres educatius del territori que han sol·licitat 384 activitats.

I concretament dins dels Premis E2, en  aquest període s’han presentat un total de 107 projectes emprenedors a concurs.