En el sector agroalimentari i agroturístic a la província de Lleida per abordar el repte de reduir la taxa d’atur en aquest sector.

GLOBALLEIDA i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya han reunit avui a 21 entitats públiques i privades del territori,  en una sessió de treball per dissenyar un programa d’emprenedoria social en el sector agroalimentari i agroturístic a la província de Lleida.

Ambdues entitats impulsen el disseny d’un nou Programa d’Emprenedoria Social en aquest sector l’objectiu d’empoderar a les persones emprenedores i, especialment, als joves de la província i generar arrelament territorial a llarg termini.

Per tal de poder dissenyar un Programa d’emprenedoria adaptat a les necessitats reals del públic s’ha fet necessària la participació de les diferents entitats públiques i privades, agents que conformen l’ecosistema per tal d’alinear les necessitats i expectatives i poder aportar el seu coneixement en la creació del Programa.

Les institucions són un element clau per definir quins components ha de tenir el nou Programa, per assolir l’èxit i crear noves empreses socials que generin ocupació a llarg termini al territori.

Els objectius d’aquesta primera sessió participativa han estat determinar quines són les necessitats que té un emprenedor/a a l’hora d’engegar una idea de negoci social i establir els elements claus que ha de tenir el Programa per donar suport a aquestes iniciatives, definir la  tipologia d’activitats s’han de realitzar i definir el rol que han de tenir les institucions dins del nou Programa.

GLOBALLEIDA com entitat líder en el foment i suport a l’emprenedoria es planteja la necessitat de tirar endavant aquest programa per abordar el repte que te Lleida de reduir la taxa d’atur a través de l’emprenedoria social enfocada al sector agroalimentari i, especialment, entre els joves on aproximadament 1 de cada dos joves a la Província de Lleida es troba en situació d’atur, així mateix hi ha una pèrdua de capital humà, en els darrers 5 anys el 24% dels joves ha emigrat de la província.

L’empresa social és una eina que permet fer front a aquest repte, ja que neix a partir de la identificació d’una necessitat social, mediambiental i/o cultural i la resol a través d’un negoci sostenible obtenint un impacte positiu.

 

Els objectiu que es volen aconseguir a través d’aquest programa són difondre i posar en valor l’emprenedoria social, per resoldre una necessitat social i/o ambiental; potenciar l’emprenedoria social a llarg termini, en el sector agroalimentari i agroturístic a Lleida per ajudar a millorar la integració i l’ocupació de la província; dotar d’eines als equips emprenedors pel llançament del projecte; Impulsar relacions creuades entre empreses socials, institucions i Universitat a través de la creació d’una taula territorial; fomentar la inter-cooperació i les sinèrgies entre persones emprenedores i fer de Lleida un referent a nivell d’emprenedoria social.

 

Lleida, 11 de novembre de 2016