CLÚSTER OLEÍCOLA

PER QUÈ EL CLÚSTER OLEÍCOLA? EL SECTOR DE L’OLI A LLEIDA

Aquest projecte té com objectiu potenciar el desenvolupament econòmic de la província des d’un punt de vista global que permeti el reforç de la competitivitat de les empreses i agents del sector de l’oli per fomentar la dinamització de l’activitat econòmica i l’ocupació de la província .
E
Sector format per 90 empreses que facturen, en oli, uns 501M d’€ de manera agregada i comercialitzen 136,4 mil Tn d’Oli.
E
Concentració a les comarques de la plana: Garrigues, Segrià sud i Urgell sud (també a la Noguera).
E
Teixit empresarial: 60% cooperatives i 40% empreses privades.
E
L’oli envasat representa un 28% i l’oli a granel un 72% (venda sobretot a Itàlia i França).
E
Mercat poc exportador en general.
E
Presència d’empreses grans/líders en el territori (Borges, Nortoliva…) i proliferació de petites empreses amb estratègies diferencials.
E
Líders a Catalunya en producció d’oli ecològic.
E
En un radi de 150km des de la ciutat de Lleida s’aglutina més del 90% de producció d’oli de Catalunya.
Tipologia d'EmpresaNº d'EmpresaUlt. Fac. d'OliVol. Cial. oli (Tn)Vol. Lleida (%total)
EMP. PROD. OLI I OLIVES7222,3M€6.1606.160 (100%)
Cooperatives3516,16M€4.9004.900(100%)
Privades376,14M€1.2601.260 (100%)
EMPRESES GRANELISTES264M€23.0003.500 (15,21%)
EMPRESES COMER. I ENV.3406,05M€106.0001.125 (0,00%)
EMPRESES PETITES ENVASADORES GOURMET149,5M€2.1601.118 (50%)
TOTAL92501M€136.4258.203 Tn

QUINS SÓN ELS REPTES?

Davant d’aquest escenari, a la zona de Lleida els grans reptes de les empreses són:
E
Ser capaços d’embotellar més part de la producció en marca pròpia, a partir d’ajudar a les empreses ara eminentment proveïdores d’oli a granel i artesanals a:

  • Analitzar alternatives nínxol com l’oli ecològic/biodinàmic que en països com Alemanya, USA i Japó ha deixat de ser una tendència per ser una opció a fiançada i en creixement. Lleida ja concentra el major volum de producció d’oli ecològic de Catalunya i podria destacar en aquest posicionament.
  • Entrar en el sector gourmet i focalitzar els esforços en la comercialització i no només en la producció
E
Cal potenciar aquelles empreses que ja estan enfocades al sector gourmet les empreses gourmet per ajudar-les a consolidar-se en aquest posicionament.
E
La part que encara es mantingui com a granelista ha de canviar, s’ha de sofisticar per tal de ser rendible… reduint els costos de producció (l’oli en aquest entorn és una commodity) i acostant-se al nostre client per conèixer els seus criteris de compra (més enllà del preu).

QUINA ÉS L’ESTRATÈGIA QUE DURÀ A TERME EL CLÚSTER?

Un cop realitzat l’anàlisi del sector es van plantejar que les accions del clúster podrien estar emmarcades en les següents  línies estratègiques que permetin potenciar tot el teixit empresarial relacionat amb l’oli ja siguin, grans empreses o petites, gourmets o convencionals :
E
Posada en valor del nostre oli i el nostre territori.
E
Innovació i desenvolupament tecnològic de la cadena de valor i investigació del cultiu ecològic.
E
Innovacions en la comercialització, amb nous mercats, nous productes i nous envasos.

CÓM HO FARÀ? RECURSOS DISPONIBLES

E
Amb els recursos de GLOBALLEIDA (partida pressupostaria i equip tècnic).
E
Amb el co-finançament dels membres (quotes d’adhesió).
E
Accedint a les línies d’ajut de diferents institucions (Fons autonòmics – Fons estatals – Fons europeus).

POSSIBLES PROJECTES DEL COC

Jornades de sensibilització/formació al pagès.
Jornades de sensibilització/formació al moliner.
Obertura de nous mercats internacionals en creixement.
Estratègia de conceptualització i venda del producte premium.
Model econòmic de producció d’olives eco.
Pla director de les parcel·les eco.
Projecte Ruta de l’Oli Premium.
Millora de la Gestió de les Cooperatives.
Projecte de conceptualització de territori originari de l’oli Arbequí.
Projecte de Desenvolupament d’un Oli Conjunt – Laudemio.
Assistència a Fires Eco-Gourmet i participació en fires/guies.
Projecte d’olivicultura ECO (procés de canvi, documentació, certificació, etc.)
Cursos de tast.

SITUACIÓ ACTUAL DEL CLUSTER

Constitució: juliol de 2016

Junta directiva formada per grans empreses, cooperatives i empreses gourmet.

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida